ผู้บริหาร และบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559 – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Home : กิจกรรมเด่น : ผู้บริหาร และบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559

ผู้บริหาร และบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559

IMG_9377
ผู้บริหาร และบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559

ผู้บริหาร และบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2559 ในวันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00 น. ณ ชั้น 2 โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม