คณะแพทยศาสตร์ มมส ลงนาม MOU ร่วมกับ ม.ราชภัฏอุบลราชธานี – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Home : กิจกรรมเด่น : คณะแพทยศาสตร์ มมส ลงนาม MOU ร่วมกับ ม.ราชภัฏอุบลราชธานี

คณะแพทยศาสตร์ มมส ลงนาม MOU ร่วมกับ ม.ราชภัฏอุบลราชธานี

IMG_9498
คณะแพทยศาสตร์ มมส ลงนาม MOU ร่วมกับ ม.ราชภัฏอุบลราชธานี

คณะแพทยศาสตร์ มมส ลงนาม MOU ร่วมกับ ม.ราชภัฏอุบลราชธานี เพื่อประสานความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน ในวันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม