โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ มมส ประจำปี 2559 – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Home : กิจกรรมเด่น : โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ มมส ประจำปี 2559

โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ มมส ประจำปี 2559

IMG_9557
โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ มมส ประจำปี 2559

โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2559 ในวันพุธที่ 17 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 โรงพยาบาลสุทธาเวชคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม