ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560 รุ่นที่ 12 – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Breaking News
Home : ประชาสัมพันธ์ : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560 รุ่นที่ 12

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560 รุ่นที่ 12

ตารางสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

เข้าเว็บรับสมัครคลิก

พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

ขั้นตอนการสมัครสอบ

รายละเอียด ODOD 2560