บุคลากรโรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้บริการตรวจตาบอดสี และให้บริการตรวจตาบอดสีเบื้องต้น ฟรี ณ ห้างเสริมไทยคอมเพล็กซ์ มหาสารคาม – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Breaking News
Home : กิจกรรมเด่น : บุคลากรโรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้บริการตรวจตาบอดสี และให้บริการตรวจตาบอดสีเบื้องต้น ฟรี ณ ห้างเสริมไทยคอมเพล็กซ์ มหาสารคาม

บุคลากรโรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้บริการตรวจตาบอดสี และให้บริการตรวจตาบอดสีเบื้องต้น ฟรี ณ ห้างเสริมไทยคอมเพล็กซ์ มหาสารคาม

IMG_0399
บุคลากรโรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้บริการตรวจตาบอดสี และให้บริการตรวจตาบอดสีเบื้องต้น ฟรี ณ ห้างเสริมไทยคอมเพล็กซ์ มหาสารคาม

วันอังคาร ที่ 6 กันยายน 2559 เวลา 11.00 – 18.00 น. ณ ห้างเสริมไทยคอมเพล็กซ์ มหาสารคาม บุคลากรโรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดยอาจารย์ นายแพทย์ปริญญา สีหไตร จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญประจำคลินิกตาโรงพยาบาลสุทธาเวช ออกให้บริการตรวจตาบอดสี และให้คำแนะนำด้านสุขภาพฟรีแก่ประชาชน เพื่อส่งเสริมให้ตระหนักถึงความสำคัญของการใส่ใจสุขภาพดวงตา และสุขภาพร่างกายทั่วไป และถือเป็นการให้บริการส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชน