การอบรมเชิงปฏิบัติการการอนุรักษ์พลังงาน – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Breaking News
Home : กิจกรรมเด่น : การอบรมเชิงปฏิบัติการการอนุรักษ์พลังงาน

การอบรมเชิงปฏิบัติการการอนุรักษ์พลังงาน

IMG_0253
การอบรมเชิงปฏิบัติการการอนุรักษ์พลังงาน

วันพฤหัสบดี ที่ 1 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุม ME1-0314 โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุชาติ อารีมิตร คณบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการอนุรักษ์พลังงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรณรงค์ปลุกจิตสำนึกให้บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ได้ตระหนักถึงการใช้พลังงาน เรียนรู้วิธีการประหยัดพลังงานที่ยั่งยืน โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร. ณัฐสุทธิ์ แมนธนานนท์ ที่ปรึกษาด้านบริหารจัดการพลังงาน และระบบวิศวกรรมอาคาร บริษัทอินโนเวชั่นเทคโนโลยี จำกัด