ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ณรงค์ศักดิ์ จันทะวัง ที่ได้รับรางวัล จากการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์สุขภาพระดับชาติฯ ครั้งที่ 2 – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Home : กิจกรรมเด่น : ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ณรงค์ศักดิ์ จันทะวัง ที่ได้รับรางวัล จากการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์สุขภาพระดับชาติฯ ครั้งที่ 2

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ณรงค์ศักดิ์ จันทะวัง ที่ได้รับรางวัล จากการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์สุขภาพระดับชาติฯ ครั้งที่ 2

2

14287647_1090750427627279_269494623_n

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ณรงค์ศักดิ์ จันทะวัง ที่ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยด้วยโปสเตอร์ระดับดี(Good Poster Presentation)

จากการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์สุขภาพระดับชาติ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล ครั้งที่ 2

“สุขภาพหนึ่งเดียว ก้าวไกลไปด้วยกันและการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือโรคอุบัติใหม่และอุบัติเหตุซ้ำใน AEC”

ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันที่ 4 – 5 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559