สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2559 – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Breaking News
Home : กิจกรรมเด่น : สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2559

สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2559

img_4132
สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2559

สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2559
ระหว่างวันที่ 18 – 20 สิงหาคม 2559
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม