การแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ ระหว่างคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กับ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Breaking News
Home : กิจกรรมเด่น : การแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ ระหว่างคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กับ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ ระหว่างคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กับ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

_mg_8997
การแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ ระหว่างคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กับ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์
ระหว่างคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กับ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันอาทิตย์ ที่ 18 กันยายน 2559
ณ โรงเรียนตำรวจภูธรภาค 4 จังหวัดขอนแก่น