ผู้บริหารและบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Home : กิจกรรมเด่น : ผู้บริหารและบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ

ผู้บริหารและบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ

20160912_161703
ผู้บริหารและบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ

ผู้บริหารและบุคลากรคณะแพทยศาสตร์
ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ
วันจันทร์ ที่ 12 กันยายน 2559
ณ ห้องประชุม ME 305 ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม