คณะแพทยศาสตร์ จัดการประชุมวิชาการ เรื่อง Stroke Fast Track : Make it Easy ประจำปี 2559 – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Home : กิจกรรมเด่น : คณะแพทยศาสตร์ จัดการประชุมวิชาการ เรื่อง Stroke Fast Track : Make it Easy ประจำปี 2559

คณะแพทยศาสตร์ จัดการประชุมวิชาการ เรื่อง Stroke Fast Track : Make it Easy ประจำปี 2559

20160920_161751
คณะแพทยศาสตร์ จัดการประชุมวิชาการ เรื่อง Stroke Fast Track : Make it Easy ประจำปี 2559

คณะแพทยศาสตร์ จัดการประชุมวิชาการ
เรื่อง Stroke Fast Track : Make it Easy ประจำปี 2559
วันอังคาร ที่ 20 กันยายน 2559
ณ ห้องประชุม ME1-0310 อาคารโรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม