นิสิตคณะแพทยศาสตร์ จำหน่ายธงวันมหิดล ประจำปี 2559 – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Home : กิจกรรมเด่น : นิสิตคณะแพทยศาสตร์ จำหน่ายธงวันมหิดล ประจำปี 2559

นิสิตคณะแพทยศาสตร์ จำหน่ายธงวันมหิดล ประจำปี 2559

_mg_9006
นิสิตคณะแพทยศาสตร์ จำหน่ายธงวันมหิดล ประจำปี 2559

นิสิตคณะแพทยศาสตร์ จำหน่ายธงวันมหิดล ประจำปี 2559
เพื่อนำรายได้เข้ากองทุนผู้ป่วยยากไร้ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ระหว่างวันที่ 12 – 24 กันยายน 2559