คณะแพทยศาสตร์ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมกรรมการบริหารกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6/2559 – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Breaking News
Home : กิจกรรมเด่น : คณะแพทยศาสตร์ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมกรรมการบริหารกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6/2559

คณะแพทยศาสตร์ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมกรรมการบริหารกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6/2559

_mg_9162
คณะแพทยศาสตร์ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมกรรมการบริหารกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6/2559

คณะแพทยศาสตร์ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมกรรมการบริหารกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 6/2559
วันศุกร์ ที่ 23 กันยายน 2559
ณ ห้องประชุม ME1-3010 ชั้น 3 อาคารโรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม