บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก Balochistan Rural Support Programme (BRSP), Quetta, Balochistan, ประเทศปากีสถาน – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Breaking News
Home : กิจกรรมเด่น : บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก Balochistan Rural Support Programme (BRSP), Quetta, Balochistan, ประเทศปากีสถาน

บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก Balochistan Rural Support Programme (BRSP), Quetta, Balochistan, ประเทศปากีสถาน

img-050959-1
บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก Balochistan Rural Support Programme (BRSP), Quetta, Balochistan, ประเทศปากีสถาน

บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก Balochistan Rural Support Programme (BRSP),
Quetta, Balochistan, ประเทศปากีสถาน

วันที่ 5 ตุลาคม 2559
ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม