บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมพิธีวันมหิดล – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Home : กิจกรรมเด่น : บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมพิธีวันมหิดล

บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมพิธีวันมหิดล

_mg_9346
บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมพิธีวันมหิดล

บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ร่วมพิธีวันมหิดล

วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2559
ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม