ท่านคณบดีคณะแพทยศาสตร์พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร เข้าเยี่ยมพบ นายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Breaking News
Home : กิจกรรมเด่น : ท่านคณบดีคณะแพทยศาสตร์พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร เข้าเยี่ยมพบ นายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม

ท่านคณบดีคณะแพทยศาสตร์พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร เข้าเยี่ยมพบ นายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม

pok
ท่านคณบดีคณะแพทยศาสตร์พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร เข้าเยี่ยมพบ นายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม

ท่านคณบดีคณะแพทยศาสตร์พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร
เข้าเยี่ยมพบ นายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม
เพื่อแสดงความยินดี และหารือการดำเนินงานคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันอังคาร ที่ 11 ตุลาคม 2559
ณ ศูนย์ราชการจังหวัดมหาสารคาม