บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Home : กิจกรรมเด่น : บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

img_0571
บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ
วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2559 เวลา 15.00 เป็นต้นไป
ณ อาคารโรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม