โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Home : กิจกรรมเด่น : โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

img_0587
โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วันศุกร์ ที่ 21 ตุลาคม 2559
ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารโรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม