พิธีพุทธาภิเษกสมโภชพระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Breaking News
Home : กิจกรรมเด่น : พิธีพุทธาภิเษกสมโภชพระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก

พิธีพุทธาภิเษกสมโภชพระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก

dsc_1-30
พิธีพุทธาภิเษกสมโภชพระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก

พิธีพุทธาภิเษกสมโภชพระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก
วันพุธ ที่ 26 ตุลาคม 2559
ณ พระธาตุนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม