ชาวอำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด เดินเท้าเข้า กทม. ร่วมสักการะพระบรมศพ – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Breaking News
Home : กิจกรรมเด่น : ชาวอำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด เดินเท้าเข้า กทม. ร่วมสักการะพระบรมศพ

ชาวอำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด เดินเท้าเข้า กทม. ร่วมสักการะพระบรมศพ

dsc06290
ชาวอำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด เดินเท้าเข้า กทม. ร่วมสักการะพระบรมศพ

ชาวอำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด เดินเท้าเข้า กทม. ร่วมสักการะพระบรมศพ
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 เวลา 15.30 น. นายสุชาติ คล้ายเพ็ชร ประชาชนชาวอำเภอ หนอกพอก จังหวัดร้อยเอ็ด อายุ 61 ปี เดินเท้าจากอำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ดมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพมหานคร เพื่อไปถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร ที่พระบรมมหาราชวัง ได้เข้ารับการรักษาอาการปวดตามเท้า และขา หลังจากเดินทางเข้าสู่วันที่ 3 ณ โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์รัฐ สอนสุภาพ รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์ อาจารย์นายแพทย์สรรญชัย สมบัติไหมไทย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล อาจารย์แพทย์หญิง ปานฤทัย ปรัชญาอาภรณ์ แพทย์เวร และบุคลากรทางการแพทย์ ได้ให้การรักษาอาการปวดกล้ามเนื้อ และให้คำแนะนำในการปฏิบัติตนแก่นายสุชาติ เพื่อให้สามารถเดินเท้าไปไปถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตรที่พระบรมมหาราชวัง ดังเป้าหมายที่ตั้งไว้