มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดพิธีมหาพุทธาภิเษกสมโภชพระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก รุ่นที่ 3 – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Home : กิจกรรมเด่น : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดพิธีมหาพุทธาภิเษกสมโภชพระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก รุ่นที่ 3

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดพิธีมหาพุทธาภิเษกสมโภชพระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก รุ่นที่ 3

dsc_4204
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดพิธีมหาพุทธาภิเษกสมโภชพระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก รุ่นที่ 3

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดพิธีมหาพุทธาภิเษกสมโภชพระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก รุ่นที่ 3

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.30 น. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดพิธีมหาพุทธาภิเษกสมโภชพระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รุ่นที่ 3 ครบ 3 รอบ 36 ปี
พระพุทธกันทรวิชัย โดย พระพุทธกันทรวิชัย เนื้อทองเหลืองรมดำ ขนาด 3 นิ้ว ขนาด 9 นิ้ว และขนาด 2.7 เซนติเมตร

นอกจากนี้ยังได้นำพระมหากัจจายนะ ครอบครัวของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฐมพงศ์ ณ จัมปาศักดิ์ ซึ่งรายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่าย มอบให้กับคณะแพทยศาสตร์

ในการนี้มี หลวงปู่แสงจันทร์ จันตะโชโต วัดป่าฤกษ์อุดม ต.ลือ อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์จุดเทียนชัย โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการพิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฐมพงศ์ ณ จัมปาศักดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ รองศาสตราจารย์ นพ.สุชาติ อารีมิตร คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติพงษ์ ส่งศรีโรจน์ คณบดีคณะการบัญชีและการจัดการ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต นักเรียน และประชาชน เข้าร่วมพิธีจำนวนมาก

พิธีภายในงานประกอบด้วย พระสงฆ์ 9 รูปเจริญพระพุทธมนต์สมโภช มีพิธีทักษิณานุปทาน (สดับปกร) ถวายเป็นพระราชกุศลอุทิศถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พิธีมอบผ้าป่าสมทบทุนสร้างหออภิบาลสงฆ์อาพาธ โรงพยาบาลสุทธาเวช จากนั้นได้ประกอบพิธีบวชชีพราหมณ์ พราหมณ์ประกอบพิธีบวงสรวงเทวดา ในพิธีเททองพระพุทธรูปพระเจ้าองค์แสนสีหราชศาสดา ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตัก 30 นิ้ว สร้างในโอกาสครบรอบ 20 ปี แห่งการจัดตั้งคณะการบัญชีและการจัดการ เพื่อเป็นพระพุทธรูปประจำคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา พิธีมหาพุทธาภิเษกสมโภชพระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายกรุ่นที่ 3 ครบ 3 รอบ 36 ปีพระพุทธกันทรวิชัย โดยมีประธานสงฆ์จุดเทียนชัย จุดเทียนบริวาร จากนั้นพระพิธีธรรมเจริญพระคาถาพุทธาภิเษก รอบที่ 1 พระสงฆ์ทรงคุณนั่งอธิษฐานจิต ชุดที่ 1 พระพิธีธรรมเจริญพระคาถาพุทธาภิเษก รอบที่ 2 พระสงฆ์ทรงคุณนั่งอธิษฐานจิต ชุดที่ 2 ในส่วนพระนั่งปรกได้รับความกรุณาจาก หลวงปู่หนูอินทร์ กิตติสาโร วัดป่าพุทธมงคล อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ / หลวงปู่จื่อ พันธมุตโต วัดเขาตาเงาะ จ.ชัยภูมิ / หลวงปู่พิชิต ชิตมาโร วัดป่ากุงศรีเจริญธรรม บ้านหนองกุงศรี ต.หนองกุงศรี อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ / พระครูพิพัฒน์วิทยาคม (หลวงพ่อเจริญ ฐานยุตโต) วัดโนนสว่าง อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี / หลวงปู่นูญชัย มนุญญพโล วัดป่าศรัทธาธรรมวิทยา อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม / หลวงปู่สุรศักดิ์ ขันติโก วัดป่ายางหัวช้าง ต.ยางน้อย อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม / และคณะสวดพุทธาภิเษก จากวัดนางนวล ต.บึงนาเรียง อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ พระพิธีธรรมเจริญพระคาถาพุทธาภิเษก / เมตตาพรหมวิหาร/ คาถาดับเทียนชัย พระสงฆ์ดับเทียนชัย ปะพรมน้ำพระพุทธมนต์ โปรยข้าวตอกดอกไม้ พระสงฆ์อนุโมทนา ลาสิกขาบวชชีพราหมณ์ เป็นการเสร็จพิธี