คณะแพทยศาสตร์ มมส. ลงชุมชนให้ความรู้เรื่องการผลิตยาหม่องสมุนไพร – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Home : กิจกรรมเด่น : คณะแพทยศาสตร์ มมส. ลงชุมชนให้ความรู้เรื่องการผลิตยาหม่องสมุนไพร

คณะแพทยศาสตร์ มมส. ลงชุมชนให้ความรู้เรื่องการผลิตยาหม่องสมุนไพร

15215966_10211474842690390_25068866_o
คณะแพทยศาสตร์ มมส. ลงชุมชนให้ความรู้เรื่องการผลิตยาหม่องสมุนไพร

คณะแพทยศาสตร์ มมส. ลงชุมชนให้ความรู้เรื่องการผลิตยาหม่องสมุนไพร

วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2559 บุคลากรทางการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ออกชุมชนให้ความรู้เรื่องการผลิตยาหม่องสมุนไพรแก่ประชาชนชุมชนบ้านโนนหัวฝาย อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ 1 หลักสูตร 1 ชุมชนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม