คณะแพทยศาสตร์ มมส. ออกให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น ให้ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยประยุกต์และจัดแสดงผลิตภัณฑ์สมุนไพร ณ ศูนย์ราชการ ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Breaking News
Home : กิจกรรมเด่น : คณะแพทยศาสตร์ มมส. ออกให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น ให้ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยประยุกต์และจัดแสดงผลิตภัณฑ์สมุนไพร ณ ศูนย์ราชการ ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม

คณะแพทยศาสตร์ มมส. ออกให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น ให้ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยประยุกต์และจัดแสดงผลิตภัณฑ์สมุนไพร ณ ศูนย์ราชการ ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม

15292761_1140318329356952_1430671845_o
คณะแพทยศาสตร์ มมส. ออกให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น ให้ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยประยุกต์และจัดแสดงผลิตภัณฑ์สมุนไพร ณ ศูนย์ราชการ ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม

คณะแพทยศาสตร์ มมส. ออกให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น ให้ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยประยุกต์และจัดแสดงผลิตภัณฑ์สมุนไพร ณ ศูนย์ราชการ ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม

วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ศูนย์ราชการ ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม บุคลากรทางการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ออกให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น ให้ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และจัดแสดงผลิตภัณฑ์สมุนไพร แก่บุคลากรส่วนราชการต่างๆ โดยได้รับความสนใจจากเป็นอย่างมาก