ผู้บริหารและบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครบรอบ 49 ปี – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Home : กิจกรรมเด่น : ผู้บริหารและบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครบรอบ 49 ปี

ผู้บริหารและบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครบรอบ 49 ปี

ผู้บริหารและบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครบรอบ 49 ปี

ผู้บริหารและบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ร่วมทำบุญตักบาตร
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครบรอบ 49 ปี

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เวลา 07.00 น.
ณ บริเวณลานหน้าอาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม