การประชุม KM เรื่อง Storke fast track การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Home : กิจกรรมเด่น : การประชุม KM เรื่อง Storke fast track การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน

การประชุม KM เรื่อง Storke fast track การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน

เมื่อวันศุกร์ ที่ 20 มกราคม 2560 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อ.พญ.ศุภวดี วงศ์นิจศีล ผู้รักษาการผู้ช่วยคณบดี คณะแพทยศาสตร์ฝ่ายโรงพยาบาล เป็นประธานเปิดการประชุม KM เรื่อง Storke fast track การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน โดยการประชุมในครั้งนี้ ได้มีการฝึกปฏิบัติซ้อมแผนการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันอย่างเฉียบพลัน เพื่อพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วย และให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยในแนวทางเดียวกัน