ชมรมศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรมจิตอาสาทำดีเพื่อพ่อ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Home : กิจกรรมเด่น : ชมรมศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรมจิตอาสาทำดีเพื่อพ่อ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ชมรมศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรมจิตอาสาทำดีเพื่อพ่อ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ชมรมศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรมจิตอาสาทำดีเพื่อพ่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  วันเสาร์ ที่ 21 มกราคม 2560 เวลา 08.30 เป็นต้นไป ณ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านมหาสารคาม ตำบลแวงน่าง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม