คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมจัดนิทรรศการ และให้บริการด้านสุขภาพ ในงานกาชาดจังหวัดมหาสารคาม – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Breaking News
Home : กิจกรรมเด่น : คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมจัดนิทรรศการ และให้บริการด้านสุขภาพ ในงานกาชาดจังหวัดมหาสารคาม

คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมจัดนิทรรศการ และให้บริการด้านสุขภาพ ในงานกาชาดจังหวัดมหาสารคาม

คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ร่วมจัดนิทรรศการ และให้บริการด้านสุขภาพ ในงานกาชาดจังหวัดมหาสารคาม
เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 และวันที่ 26 มกราคม 2560
ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองมหาสารคาม (ศาลากลางเก่า) อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม