กิจกรรม เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ MHK-MSU Mini-Half Marathon ครั้งที่ 2 – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Breaking News
Home : กิจกรรมเด่น : กิจกรรม เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ MHK-MSU Mini-Half Marathon ครั้งที่ 2

กิจกรรม เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ MHK-MSU Mini-Half Marathon ครั้งที่ 2

กิจกรรม เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ MHK-MSU Mini-Half Marathon ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 256 ณ บริเวณหน้าโรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นายภูสิต สมจิต
รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศลเพื่อสุขภาพ MHK-MSUMini-Half Marathon ครั้งที่ 2 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช และส่งเสริมการออกกำลังการให้แก่ประชาชนมีสุขภาพพลานามัย ที่สมบูรณ์ แข็งแรง เงินรายได้จากการแข่งขันสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ และค่าใช้จ่ายในการให้บริการแก่ผู้ป่วย โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 ประเภท

1. ประเภทฮาล์ฟมาราธอน ระยะทาง 21.1 กิโลเมตร
2. ประเภทมินิมาราธอน ระยะทาง 9.5 กิโลเมตร
3. ประเภทเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ 4.7 กิโลเมตร

ผลการแข่งขันเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ MHK-MSU Mini-Half Marathon ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ มีผู้ชนะเลิศรับถ้วยพระราชทาน ได้แก่

– ประเภทฮาล์ฟมาราธอน ระยะทาง 21.1 กิโลเมตร

ชนะเลิศชาย ได้แก่ Mr.DENNIS ISIKA สถิติ 1 ชั่วโมง 15 นาที 19 วินาที
ชนะเลิศหญิง ได้แก่ นางสาวลินดา จันทะชิด สถิติ 1 ชั่วโมง 32 นาที 33 วินาที

– ประเภทมินิมาราธอน ระยะทาง 9.5 กิโลเมตร

ชนะเลิศชาย ได้แก่ นายอิทธิพล โคตรชา สถิติ 33 นาที 32 วินาที
ชนะเลิศหญิง ได้แก่ นางสาวธัญลักษณ์ จันทราช สถิติ 41 นาที 59 วินาที

ซึ่งในปีนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนทั้งสิ้น 2,831 คน