บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทำบุญเนื่องในวันมาฆบูชา วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ วัดศรีสวัสดิ์ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Home : กิจกรรมเด่น : บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทำบุญเนื่องในวันมาฆบูชา วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ วัดศรีสวัสดิ์ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทำบุญเนื่องในวันมาฆบูชา วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ วัดศรีสวัสดิ์ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม