นิทรรศการสัปดาห์ต้อหินโลก – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Home : กิจกรรมเด่น : นิทรรศการสัปดาห์ต้อหินโลก

นิทรรศการสัปดาห์ต้อหินโลก

วันอาทิตย์ ที่ 12 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ บริเวณชั้น 2 ห้างสรรพสินค้าเสริมไทยคอมเพล็กซ์มหาสารคาม บุคลากรโรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย นายแพทย์ปริญญา สีหไตร ให้บริการตรวจวัดสายตา และให้คำปรึกษาด้านสายตาฟรี เนื่องใน วันต้อหินโลก มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชากรจังหวัดมหาสารคามมีความรู้ ความเข้าใจโรคต้อหินมากขึ้น และให้ชาวมหาสารคามได้เข้ารับการตรวจคัดกรองโรคต้อหิน ซึ่งถือเป็นการป้องกันภาวะตาบอดถาวรในอนาคต