อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ ร่วมกิจกรรมงานสัมมนากู้ชีพแห่งชาติ National EMS rally – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Breaking News
Home : กิจกรรมเด่น : อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ ร่วมกิจกรรมงานสัมมนากู้ชีพแห่งชาติ National EMS rally

อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ ร่วมกิจกรรมงานสัมมนากู้ชีพแห่งชาติ National EMS rally

ระหว่างวันที่ 29 – 31 มีนาคม 2560 ณ อิมแพคอารีนา เมืองทองธานี อาจารย์ ดร.นันทวรรณ ทิพยเนตร หัวหน้าสาขาเวชกิจฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมร่วมกิจกรรมงานสัมมนากู้ชีพแห่งชาติ National EMS rally ประจำปี 2560 ครั้งที่ 11 และ ได้ร่วมนำเสนอ Tedx Research EMS เรื่อง Stroke เรียนรู้ อยู่รอด และเรื่อง  New ERA of paramedic  curriculum