งานสงกรานต์สืบสานวัฒนธรรมไทย คณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2560 – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
A huge collection of 3400+ free website templates JAR theme com WP themes and more at the biggest community-driven free web design site
Home : กิจกรรมเด่น : งานสงกรานต์สืบสานวัฒนธรรมไทย คณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2560

งานสงกรานต์สืบสานวัฒนธรรมไทย คณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2560

วันพุธ ที่ 12 เมษายน 2560 เวลา 07.30 – 13.00 น. ณ ลานสร้างเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์รัฐ สอนสุภาพ ผู้รักษาการคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในงานสงกรานต์สืบสานวัฒนธรรมไทย คณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2560 กิจกรรมประกอบด้วยพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 9 รูป พิธีสักการะและขอขมาพระภูมิเจ้าที่ พิธีสรงน้ำพระ พิธีรดน้ำขอพรผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ และผู้อาวุโสชุมชนตักสิลา ศรีสวัสดิ์ 1, 2 , 3 และปัจฉิมทัศน์ 1, 2 และกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน มีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย

Check Also

ขอเชิญชวนเข้าประกวด CQI ในมหกรรมคุณภาพ

ใบสมัครมหกรรมคุ …