ระบบค้นหารายชื่อผู้ลงทะเบียน ขอรับวัคซีนโควิด-19 รพ.สุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ตรวจสอบได้ที่นี่
ระบบค้นหารายชื่อผู้ลงทะเบียน ขอรับวัคซีนโควิด-19
หมายเหตุ :

หากท่านประสงค์จองวันฉีดวัคซีน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร 043-021021 ต่อ 87702 หรือ 095-3618349 ในวันและเวลาราชการเท่านั้น

คลินิกหู คอ จมูก

รายละเอียด

คลินิกโรคผิวหนังฯ

รายละเอียด

คลินิกตา

รายละเอียด

คลินิกอายุรกรรมโรคระบบทางเดินอาหาร

รายละเอียด

ข่าวจากคณะแพทย์

รายละเอียด

ตารางการออกตรวจ

รายละเอียด

แพทย์แผนไทยประยุกต์

ให้บริการตรวจรักษาโดยการหัตบำบัด และการรักษาโดยใช้ยาสมุนไพร การประคบสมุนไพร อบไอน้ำสมุนไพร การดูแลมาราดาหลังคลอดเพื่อบำบัด รักษา ปกป้อง ฟื้นฟูสุขภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติม

คลินิกตา

ให้บริการตรวจวัดค่าสายตา ตรวจรักษาโรคทางตา ต้อลม ต้อหิน ต้อเนื้อ ต้อกระจก กระจกตาติดเชิ้อ เยื่อบุตาอักเสบ ม่านตาอักเสบ โรคทางจอตา ตรวจคัดกรองเบาหวานจอตา และโรคทางตาอื่นๆ

รายละเอียดเพิ่มเติม

หน่วยบริการทันตกรรม

ให้บริการตรวจสุขภาพช่องปากและฟันแก่ประชาชนและนักศึกษา วินิจฉัยแยกโรคและถ่ายภาพรังสีในช่องปาก ด้วยระบบดิจิตอล ให้ความรู้ด้านทันตสาธารณสุข ให้บริการรักษาอุดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน

 learn more

คลินิกกายภาพบำบัด

ให้บริการกายภาพบำบัดในด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกัน การบำบัดรักษา และการฟื้นฟูสภาพ ตามมาตรฐานวิชาชีพ มีความปลอดภัย และพึงพอใจ

 learn more

ศูนย์เรียนรู้สถานพัฒนาเด็กเล็ก

เป็นหน่วยที่ให้บริการส่งเสริมเรื่องพัฒนาการเด็กตามวัยและช่วยส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่สำหรับกลุ่มคุณแม่ที่ทำงานประจำ โดยใช้ปรัชญาแบบบูรณาการ รับเด็กตั้งแต่อายุ 3 เดือน -3 ปี โดยมีกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการตามวัยเพื่อนำสู่พัฒนาการพึงประสงค์ของเด็กไทย 4.0

 learn more

คลินิกหู คอ จมูก

หน่วยดูแลหู คอ จมูก โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง โรคจมูกและไซนัส,ความผิดปกติจากอุบัติเหตุบริเวณใบหน้า

 learn more

ศูนย์บริการทางการแพทย์ (เขตพื้นที่ขามเรียง)

ตั้งอยู่ที่ ม.ใหม่ ระหว่างหอพักเชียงยืน และ หอพักชื่นชม

 learn more

งานรังสีวินิจฉัย (X-Ray)

งานรังสีวินิจฉัยเปิดให้บริการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย ได้มาตรฐานของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

 learn more

บริการโรงพยาบาลสุทธาเวช

คลินิกโรคผิวหนัง


 learn more

คลินิกกุมารเวชกรรม


 learn more

คลินิกแพทย์แผนจีน


 learn more
แพคเกจตรวจสุขภาพประจำปี

โปรแกรมตรวจสุขภาพ

โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รายละเอียด

62

จำนวนแพทย์

เปิดให้บริการ

24 ชั่วโมง

97943+

จำนวนผู้ป่วยต่อปี